مونته سوری - سایت پرورش و آموزش کودکان دوزبانه نی نی سیتی
شاخه ها

Clube House

word world

پک باما

پرتال آموزشی و اطلاع رسانی
  • نی نی یو
سازندگان
  • cbeebies
  • disney
  • disney junior
  • Fit mama
  • kids CBC
  • Nic Jr
  • PBS

مونته سوری

۱۳۹۲/۰۹/۲۳مونتسوری
مونتسوری

مونتسوری، آموزگار بزرگ کودکان ( کودکان می آموزند که از خود، از دیگران و از محیط زیست مراقبت کنند. نظم از درون آزادی زاده می شود. اجازه دهید که کودکان بنا بر طبی..

۱۳۹۲/۰۹/۲۳دوره یک ساله تا سه ساله مونتسوری
دوره یک ساله تا سه ساله مونتسوری

دوره یک تا سه ساله: در یک آموزشگاه مونتسوری، کودکان در سن های گوناگون با هم در یک گروه کار می کنند و آموزش می بینند. آن ها از یکدیگر می آموزند، به یکدیگر کمک می کنند. ..

۱۳۹۲/۰۹/۲۳دوره 3 تا 6 سالگی مونتسوری
دوره 3 تا 6 سالگی مونتسوری

سن ٣ تا ٦ سالگی همان روش ها را ادامه دهید. آموزش باید آزادانه، در طبیعت و زنده و همراه با بازی و شادی باشد. در زمینه جغرافیا یک کره جغرافی در این سن کمک بزرگی است. آ..

۱۳۹۲/۰۹/۲۳دوره 6 تا 12 ساله مونتسوری
دوره 6 تا 12 ساله مونتسوری

دوره 6 تا 12 ساله مونتسوری دوران فراگیری همکاری و آرامش و صلح. پس باید زبان دیگری فرا گیرد. اگر کودکی دوزبانه است، حال باید زبان سوم را یاد بگیرد. مرحله ی عبور از مواد..

۱۳۹۲/۰۹/۲۳سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان
سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان

در این مقاله به برخی از ویژگی هایی که مونته سوری در کار با کودکان به آن اعتقاد داشت می پردازیم. قبل از همه بخشی از آخرین سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان را با هم می&..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴مونتسوری و خود انضباطی یا آموزش انضباط درونی فرد
مونتسوری و خود انضباطی یا آموزش انضباط درونی فرد

خود انضباطی یا آموزش انضباط درونی فرد  موضوع خود انضباطی، از موضوع‌های پایه‌ای آموزش زندگی عملی در روش مونته سوری است. این آموزش به کودک فرصت یادگیری به..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴قیاس و تضاد در روش مونته سوری و روش سنتی
قیاس و تضاد در روش مونته سوری و روش سنتی

قیاس و تضاد در روش مونته سوری و روش سنتی  کودکان در روش مونته سوری می آموزند به شکل گروهی و مستقل فعالیت کنند. آن ها به دلیل تشویق در تصمیم گیری از دوران اولیه ی کودک..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴مونتسوری و زندگی عملی
مونتسوری و زندگی عملی

مونتسوری و زندگی عملی تجربه‌های زندگی عملی به کودک مراقبت از خود، دیگران و میحط را می فهماند. فعالیت ها شامل عملیاتی است که کودکان به عنوان بخشی از زندگی روزانه در ..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴مونتسوری و زبان
مونتسوری و زبان

مونتسوری و زبان زبان مساله ی حیاتی بشر است. محیط مونته سوری فرصت های خوبی را برای زبان شناسی جامع و غنی آماده کرده است. زمانی که کودکان وارد کلاس     می‌شوند،..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴مونتسوری و گسترش فرهنگ
مونتسوری و گسترش فرهنگ

گسترش فرهنگ  علومی چون تاریخ، زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، هنر و موسیقی به عنوان گسترش دهنده‌ی فعالیت‌های زبانی و حسی کاربرد دارند. کودکان درباره‌..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴مونتسوری و ریاضیات
مونتسوری و ریاضیات

ریاضیات  قوانین ریاضی به یادگیری کودک و درک مفاهیم ریاضیات به وسیله ی کار با مواد واقعی و پیوسته کمک می کند. این کار کودک را برای پی ریزی محکم قوانین بنیانی ریاضی آ..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴برنامه آموزشی مونته سوری
برنامه آموزشی مونته سوری

در یک بررسی کلی برنامه ی آموزشی مونته سوری بر روی پنج سطح متمرکز می شود: ۱ – زندگی عملی،۲- فراگیری آگاهانه به وسیله ی حس ها،۳- هنر تکلم،۴- ریاضیات و شناخت ..

۱۳۹۲/۰۹/۲۴فعالیتهای مونته سوری برای کودکان نوپا
فعالیتهای مونته سوری برای کودکان نوپا

فعالیتهای مونته سوری برای کودکان نوپا: آماده کردن غذافعالیتهایی برای انجام دادن با کودکتان در آشپزخانههمانطور که کودکان رشد می کنند با فعالیتهایی که والدین به طو..

numberjacks
numberjacks
95,000 ریال
Courage the Cowardly Dog
Courage the Cowardly Dog
0 ریال
مجموعه آموزشی lazy town
مجموعه آموزشی lazy town
189,000 ریال
Rock 'N Learn
Rock 'N Learn
159,000 ریال
مجموعه Fimbles
مجموعه Fimbles
129,000 ریال
Eebee's Adventures
Eebee's Adventures
139,000 ریال
آموزش زبان فرانسه Bonjour Les Amis!
آموزش زبان فرانسه Bonjour Les Amis!
89,000 ریال
sofia the first(NEW)
sofia the first(NEW)
109,000 ریال
مجموعه Chuggington
مجموعه Chuggington
169,000 ریال
مجموعه waybuloo
مجموعه waybuloo
139,000 ریال
Henry Hugglemonster
Henry Hugglemonster
129,000 ریال
Sheriff Callie's Wild West
Sheriff Callie's Wild West
159,000 ریال
max and ruby
max and ruby
139,000 ریال
Usavich
Usavich
99,000 ریال
BBC MUZZY
BBC MUZZY
225,000 ریال
Bilingual  Baby japanese
Bilingual Baby japanese
59,000 ریال
Watch & Learn Italian with Professor Toto I & II
Watch & Learn Italian with Professor Toto I & II
59,000 ریال
Bilingual Baby frenc
Bilingual Baby frenc
59,000 ریال
Watch & Learn French with Professor Toto part I & part II
Watch & Learn French with Professor Toto part I & part II
59,000 ریال
Blingual Baby German
Blingual Baby German
59,000 ریال


تبلیغات

Ben & Holly's Little Kingdom

cbeebiesdisneydisney juniorFit mamakids CBCNic JrPBS